English-Hungarian dictionary » forfeit meaning in Hungarian

EnglishHungarian
forfeit [UK: ˈfɔː.fɪt]
[US: ˈfɔːr.fət]

elveszít◼◼◼ ige

zálog (játékban)◼◼◼ főnév

bánatpénz◼◼◻ főnév

eljátszik (vmt) (átv)◼◼◻ ige

elvesztés◼◼◻ főnév

bírság◼◻◻ főnév

eljátszott (jog) (átv)◼◻◻ melléknév

büntetés főnév

eljátszás (átv) főnév

elkobzás főnév

elkobzott melléknév

pénzbírság főnév

pönálé főnév

forfeit an estate by treason [UK: ˈfɔː.fɪt ən ɪ.ˈsteɪt baɪ ˈtriːz.n̩]
[US: ˈfɔːr.fət ˈæn ə.ˈsteɪt baɪ ˈtriːz.n̩]

hazaárulás miatt elveszíti birtokait

forfeit clause [UK: ˈfɔː.fɪt klɔːz]
[US: ˈfɔːr.fət ˈklɒz]

bánatpénz kikötés

bánatpénz klauza

forfeit one's driving licence [UK: ˈfɔː.fɪt wʌnz ˈdraɪv.ɪŋ ˈlaɪsns]
[US: ˈfɔːr.fət wʌnz ˈdraɪv.ɪŋ ˈlaɪ.səns]

megvonják gépjárművezetői igazolványát

forfeit one's honour [UK: ˈfɔː.fɪt wʌnz ˈɒ.nə(r)]
[US: ˈfɔːr.fət wʌnz ˈɒ.nər]

eljátssza a becsületét

forfeit one's life [UK: ˈfɔː.fɪt wʌnz laɪf]
[US: ˈfɔːr.fət wʌnz ˈlaɪf]

életével lakol

forfeitable adjective
[UK: ˈfɔː.fə.tə.bəl]
[US: ˈfɔːr.fə.tə.bəl]

eljátszható (jog) (átv) melléknév

elkobozható melléknév

elveszthető melléknév

forfeited jog adjective

elvesztett◼◼◼ melléknév

forfeited adjective

eljátszott melléknév

lejárt melléknév

forfeiting [UK: ˈfɔː.fɪt.ɪŋ]
[US: ˈfɔːr.fət.ɪŋ]

elvesztés◼◼◼ főnév

elévülés főnév

eljátszás (jogé) (átv) főnév

elkobzás (vagyoné) főnév

érvénytelenné válás (váltóé, szabadalomé)

forfeiture noun
[UK: ˈfɔː.fɪ.tʃə(r)]
[US: ˈfɔːr.fə.tʃər]

elvesztés◼◼◼ főnév

elkobzás◼◻◻ főnév

eljátszás (jogé) (átv) főnév

forfeiture of property noun
[UK: ˈfɔː.fɪ.tʃə(r) əv ˈprɒ.pə.ti]
[US: ˈfɔːr.fə.tʃər əv ˈprɑː.pər.ti]

jószágvesztés főnév

become forfeited verb
[UK: bɪˈkʌm ˈfɔː.fɪ.tɪd]
[US: bɪˈkʌm ˈfɔːr.fə.təd]

elévül ige

lejár ige

game of forfeits noun
[UK: ɡeɪm əv ˈfɔː.fɪts]
[US: ˈɡeɪm əv f́ˈɔːr.fəts]

zálogosdi főnév

pay the forfeit of one's life [UK: peɪ ðə ˈfɔː.fɪt əv wʌnz laɪf]
[US: ˈpeɪ ðə ˈfɔːr.fət əv wʌnz ˈlaɪf]

életével lakol

relinquish the forfeit [UK: rɪ.ˈlɪŋ.kwɪʃ ðə ˈfɔː.fɪt]
[US: rə.ˈlɪŋ.kwɪʃ ðə ˈfɔːr.fət]

lemond a bánatpénzről

unforfeitable adjective
[UK: ˌʌnˈfɔːfɪtəbl ]
[US: ʌnˈfɔrfətəbəl ]

át nem ruházható melléknév

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies