English-Hungarian dictionary » encroacher meaning in Hungarian

EnglishHungarian
encroacher noun
[UK: ɪnˈkrəʊʧə ]
[US: ɪnˈkroʊʧər ]

alkalmatlankodó személy főnév

betolakodó főnév

bitorló főnév

vk jogait sértő főnév

You can find it in:

EnglishHungarian