English-Hungarian dictionary »

eighter meaning in Hungarian

EnglishHungarian
eighter noun

nyolcas főnév

eighter of them will do [UK: ˈeɪtər əv ðəm wɪl duː ]
[US: ˈeɪtər əv ðəm wɪl du ]

bármelyik megteszi

eighter way [UK: ˈeɪtə weɪ ]
[US: ˈeɪtər weɪ ]

akár így, akár úgy

airfreighter noun
[UK: ˈeəˌfreɪtə]
[US: ˈeəˌfreɪtə]

teherszállító repülőgép főnév

freighter [freighters] noun
[UK: ˈfreɪ.tə(r)]
[US: ˈfreɪ.tər]

teherhajó◼◼◼ főnév

teherszállító◼◼◻ főnév

fuvarozó◼◻◻ főnév

on eighter side [UK: ɒn]
[US: ɑːn]

mindkét oldalon

You can find it in:

EnglishHungarian