English-Hungarian dictionary » doco (documentary) meaning in Hungarian

EnglishHungarian
doco (documentary) noun
[UK: dˈəʊkəʊ]
[US: dˈoʊkoʊ]

dokumentum (film) (Ausztrália) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian