English-Hungarian dictionary »

debauchery meaning in Hungarian

EnglishHungarian
debauchery noun
[UK: dɪ.ˈbɔː.tʃə.ri]
[US: də.ˈbɒ.tʃə.ri]

kicsapongás◼◼◼ főnév

erkölcstelenség◼◼◼ főnév

züllés◼◼◼ főnév

dorbézolás◼◼◻ főnév

bujálkodás◼◼◻ főnév

csábítás◼◻◻ főnév

dőzsölés◼◻◻ főnév

dezertálásra való csábítás főnév

elcsábítás főnév

erkölcsrontás főnév

katonaszöktetés főnév

munkahely elhagyására csábítás főnév

debauchery of youth [UK: dɪ.ˈbɔː.tʃə.ri əv juːθ]
[US: də.ˈbɒ.tʃə.ri əv ˈjuːθ]

kiskorú bűnre csábítása

indulge in debauchery [UK: ɪn.ˈdʌldʒ ɪn dɪ.ˈbɔː.tʃə.ri]
[US: ˌɪn.ˈdəldʒ ɪn də.ˈbɒ.tʃə.ri]

megengedhet magának egy kis kicsapongást

You can find it in:

EnglishHungarian