English-Hungarian dictionary »

collagenous meaning in Hungarian

EnglishHungarian
collagenous adjective
[UK: kˈɒleɪdʒnəs]
[US: kˈɑːleɪdʒnəs]

enyv tartalmú (collagenosus) melléknév

enyvképző (collagenosus) melléknév

zselatinszerű (collagenosus) melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian