English-Hungarian dictionary »

cochineal nopal cactus meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Cochineal Nopal Cactus noun
[UK: ˌkɒ.tʃɪ.ˈniːl ˈnəʊ.pəl ˈkæk.təs]
[US: ˌkɒ.tʃɪ.ˈniːl ˈnəʊ.pəl ˈkæk.təs]

nopálkaktusz (tunakaktusz) (Nopalea cochenillifera) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian