English-Hungarian dictionary » chimney-pot meaning in Hungarian

EnglishHungarian
chimney-pot [UK: ˈtʃɪm.ni pɒt]
[US: ˈtʃɪm.ni ˈpɑːt]

kéményfedő kő◼◼◼ főnév

füstcső füstszabályozója

kéményfedkő főnév

kéményfej főnév

kéményhuzat-szabályozó főnév

kéménytoldalék főnév

chimney-pot hat noun
[UK: ˈtʃɪm.ni pɒt hæt]
[US: ˈtʃɪm.ni ˈpɑːt ˈhæt]

kéménycilinder főnév

You can find it in:

EnglishHungarian