English-Hungarian dictionary »

chatterer meaning in Hungarian

EnglishHungarian
chatterer [chatterers] noun
[UK: ˈtʃæ.tə.rə]
[US: ˈtʃæ.tʌ.rər]

locsifecsi◼◼◼ főnév

szószátyár◼◻◻ főnév

csacsogó főnév

locsi-fecsi főnév

pletykás ember főnév

Bohemian chatterer noun
[UK: bəʊ.ˈhiː.mɪən ˈtʃæ.tə.rə]
[US: boʊ.ˈhiː.mɪən ˈtʃæ.tʌ.rər]

csonttollú madár (Bombycilla garrulus) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian