English-Hungarian dictionary »

buçuk meaning in Hungarian

Sorry, no results!


Similar results:
English: buck, bulk, bunk, busk
Hungarian: buzuki, bukik, burok, butik, butul

Please contribute to the Dictionary! Suggest a Translation: buçuk

You can find it in:

EnglishHungarian