English-Hungarian dictionary »

broker meaning in Hungarian

EnglishHungarian
broker [brokered, brokered, brokering, brokers] verb
[UK: ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈbroʊkə(r)]

tárgyal◼◼◻ ige

alkudozik ige

broker [brokers] noun
[UK: ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈbroʊkə(r)]

bróker◼◼◼ főnév

ügynök◼◼◻ főnév

közvetítő◼◼◻ főnév

tőzsdeügynök◼◻◻ főnév

alkusz◼◻◻ főnév

zálogkölcsönző◼◻◻ főnév

zsibárus◼◻◻ főnév

broker [UK: ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈbroʊkə(r)]

ügynökként dolgozik

árverési becsüs

bírósági kézbesítő

bírósági szolga

bírósági teremőr

bírósági végrehajtó

broker's [UK: ˈbrokərz]
[US: ˈbrokərz]

ügynöké

broker's stand [UK: ˈbrokərz stænd]
[US: ˈbrokərz ˈstænd]

londoni kikiáltó árus standja

brokerage [brokerages] noun
[UK: ˈbrəʊk.ə.rɪdʒ]
[US: ˈbroʊk.ə.rɪdʒ]

brókercég◼◼◼ főnév

közvetítői jutalék◼◻◻ főnév

alkuszság◼◻◻ főnév

ügynöki jutalék◼◻◻ főnév

ügynöki munka◼◻◻ főnév

alkuszdíj főnév

közvetítői munka főnév

ügynöki díj főnév

brokerage firm noun

brókercég◼◼◼ főnév

bill-broker noun
[UK: bɪl ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈbɪl ˈbroʊkə(r)]

váltóügynök főnév

customs broker noun
[UK: ˈkʌ.stəmz ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈkʌ.stəmz ˈbroʊkə(r)]

vámőr főnév

exchange broker noun
[UK: ɪkˈs.tʃeɪndʒ ˈbrəʊkə(r)]
[US: ɪks.ˈtʃeɪndʒ ˈbroʊkə(r)]

váltóügynök◼◼◼ főnév

pénzváltóügynök főnév

foreign exchange broker noun
[UK: ˈfɒ.rən ɪkˈs.tʃeɪndʒ ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈfɔː.rən ɪks.ˈtʃeɪndʒ ˈbroʊkə(r)]

pénzváltóügynök főnév

váltóügynök főnév

furniture-broker noun
[UK: ˈfɜː.nɪ.tʃə(r) ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈfɝː.nɪ.tʃər ˈbroʊkə(r)]

régibútor-kereskedő főnév

he's a stockbroker or something [UK: hiːz ə ˈstɒk.brəʊkə(r) ɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: hiz ə ˈstɒkbro.ʊkə(r) ɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

tőzsdés vagy valami ehhez hasonló

tőzsdés vagy valami hasonló

information broker infor noun

információbróker főnév

insurance broker [insurance brokers] noun
[UK: ɪn.ˈʃʊə.rəns ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˌɪn.ˈʃʊ.rəns ˈbroʊkə(r)]

biztosítási ügynök◼◼◼ főnév

land-broker noun
[UK: lænd ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈlænd ˈbroʊkə(r)]

ingatlanügynök főnév

marriage broker noun
[UK: ˈmæ.rɪdʒ ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈme.rɪdʒ ˈbroʊkə(r)]

házasságközvetítő◼◼◼ főnév

money-broker noun
[UK: ˈmʌ.ni ˈbrəʊkə(r)]
[US: ˈmʌ.ni ˈbroʊkə(r)]

bankbizományos főnév

12

You can find it in:

EnglishHungarian