English-Hungarian dictionary »

be received into the church meaning in Hungarian

EnglishHungarian
be received into the church [UK: bi rɪ.ˈsiːvd ˈɪn.tə ðə tʃɜːtʃ]
[US: bi rə.ˈsiːvd ˌɪn.ˈtuː ðə ˈtʃɝːtʃ]

első áldozáshoz járul

be received into the church verb
[UK: bi rɪ.ˈsiːvd ˈɪn.tə ðə tʃɜːtʃ]
[US: bi rə.ˈsiːvd ˌɪn.ˈtuː ðə ˈtʃɝːtʃ]

konfirmál ige

megkeresztelkedik ige