English-Hungarian dictionary » be contemptuous of something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
be contemptuous of something verb
[UK: bi kən.ˈtemp.tʃʊəs əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi kən.ˈtemp.tʃuːəs əv ˈsʌm.θɪŋ]

semmibe vesz (vmit) ige

You can find it in:

EnglishHungarian