English-Hungarian dictionary » be apt to take offence meaning in Hungarian

EnglishHungarian
be apt to take offence [UK: bi æpt tuː teɪk ə.ˈfens]
[US: bi ˈæpt ˈtuː ˈteɪk ə.ˈfens]

könnyen megsértődik

sértődékeny melléknév

sértődős melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian