English-Hungarian dictionary »

apt for something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
apt for something adjective
[UK: æpt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈæpt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

alkalmas (vmre) melléknév

megfelelő (vmre) melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian