English-Hungarian dictionary » androphobia meaning in Hungarian

EnglishHungarian
androphobia [UK: ˌandrəfˈəʊbiə]
[US: ˌændrəfˈoʊbiə]

androfóbia

férfiaktól való félelem (androphobia) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian