English-Hungarian dictionary »

adjudication meaning in Hungarian

EnglishHungarian
adjudication [adjudications] noun
[UK: ə.ˌdʒuː.dɪˈk.eɪ.tʃn̩]
[US: ə.ˌdʒuː.dəˈk.eɪʃ.n̩]

döntés◼◼◼ főnév

ítélet◼◼◻ főnév

bírói határozat főnév

bírói végzés főnév

eldöntés főnév

megítélés főnév

odaítélés főnév

adjudication of a claim [UK: ə.ˌdʒuː.dɪˈk.eɪ.tʃn̩ əv ə kleɪm]
[US: ə.ˌdʒuː.dəˈk.eɪʃ.n̩ əv ə ˈkleɪm]

kárigény rendezése

adjudication order noun
[UK: ə.ˌdʒuː.dɪˈk.eɪ.tʃn̩ ˈɔː.də(r)]
[US: ə.ˌdʒuː.dəˈk.eɪʃ.n̩ ˈɔːr.dər]

csődnyitás főnév

You can find it in:

EnglishHungarian