English-Hungarian dictionary »

abdomen meaning in Hungarian

EnglishHungarian
abdomen [abdomina] noun
[UK: ˈæb.də.mən]
[US: æbˈdo.mən]

has◼◼◼ főnév

altest◼◻◻ főnév

abdomen (of an arthropod) [abdomina] noun
[UK: ˈæb.də.mən]
[US: æbˈdo.mən]

potroh (rovaré)◼◼◼ főnév

venter (abdomen, venter, stomach, belly) [venters] noun
[UK: ˈven.tə(r)]
[US: ˈven.tər]

has (abdomen, venter) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian