English-Hungarian dictionary »

a little time meaning in Hungarian

EnglishHungarian
a little time [UK: ə ˈlɪt.l̩ ˈtaɪm]
[US: ə ˈlɪt.l̩ ˈtaɪm]

egy kis idő◼◼◼

for a little time [UK: fɔː(r) ə ˈlɪt.l̩ ˈtaɪm]
[US: ˈfɔːr ə ˈlɪt.l̩ ˈtaɪm]

egy kis ideig◼◼◼

You can find it in:

EnglishHungarian