Englisch-Ungarisch Wörterbuch » word Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
word verb
[UK: ˈwɜːd]
[US: ˈwɝːd]

szó◼◼◼ főnév

hír◼◼◻ főnév

üzenet◼◼◻ főnév

ige (szentírás)◼◻◻ főnév

ígéret◼◻◻ főnév

jelszó◼◻◻ főnév

kifejez◼◻◻ ige

parancs◼◻◻ főnév

parancsszó◼◻◻ főnév

szólás◼◻◻ főnév

adott szó főnév

kifejt ige

közmondás főnév

megfogalmaz ige

megszövegez ige

szavakba foglal ige

szentírás főnév

szövegez ige

word accent noun
[UK: ˈwɜːd ˈæk.sent]
[US: ˈwɝːd ək.ˈsent]

szóhangsúly főnév

word buffer [UK: ˈwɜːd ˈbʌ.fə(r)]
[US: ˈwɝːd ˈbʌ.fər]

szövegszerkesztő szótárolója

word came that … [UK: ˈwɜːd keɪm ðæt]
[US: ˈwɝːd ˈkeɪm ˈðæt]

az a hír járja, hogy …

híre jött, hogy …

úgy hírlik, hogy …

word chain

szólánc

word class noun
[UK: ˈwɜːd klɑːs]
[US: ˈwɝːd ˈklæs]

szófaj főnév

word for word [UK: ˈwɜːd fɔː(r) ˈwɜːd]
[US: ˈwɝːd ˈfɔːr ˈwɝːd]

szó szerint◼◼◼

szóról szóra◼◼◼

word for word translation [UK: ˈwɜːd fɔː(r) ˈwɜːd træns.ˈleɪʃ.n̩]
[US: ˈwɝːd ˈfɔːr ˈwɝːd trænz.ˈleɪʃ.n̩]

szó szerinti fordítás

word frequency index [UK: ˈwɜːd ˈfriː.kwən.si ˈɪn.deks]
[US: ˈwɝːd ˈfriː.kwən.si ˈɪn.deks]

szógyakorisági együttható

word game noun

szójáték◼◼◼ főnév

word in common use [UK: ˈwɜːd ɪn ˈkɒ.mən ˈjuːs]
[US: ˈwɝːd ɪn ˈkɑː.mən ˈjuːs]

közkeletű szó

word in general use [UK: ˈwɜːd ɪn ˈdʒen.r̩əl ˈjuːs]
[US: ˈwɝːd ɪn ˈdʒen.r̩əl ˈjuːs]

közhasználatú szó

word in season [UK: ˈwɜːd ɪn ˈsiːz.n̩]
[US: ˈwɝːd ɪn ˈsiːz.n̩]

helyénvaló tanács

jókor adott tanács

jókor elejtett szó

word in somebody's ear [UK: ˈwɜːd ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ɪə(r)]
[US: ˈwɝːd ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪr]

bizalmas megjegyzés vknek

bizalmas tanács vknek

word index noun
[UK: ˈwɜːd ˈɪn.deks]
[US: ˈwɝːd ˈɪn.deks]

szómutató főnév

word of abuse [UK: ˈwɜːd əv ə.ˈbjuːs]
[US: ˈwɝːd əv ə.ˈbjuːs]

sértő kifejezés

word of command noun
[UK: ˈwɜːd əv kə.ˈmɑːnd]
[US: ˈwɝːd əv kə.ˈmænd]

parancsszó főnév

12

You can find it in:

EnglischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies