Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

velvet grass bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
velvet grass noun
[UK: ˈvel.vɪt ɡrɑːs]
[US: ˈvel.vət ˈɡræs]

pelyhes selyemperje (Holcus lanatus) főnév
US

velvet-grass [UK: ˈvel.vɪt ɡrɑːs]
[US: ˈvel.vət ˈɡræs]

pelyhes selyemperje (Holcus lanatus)

common velvet grass [UK: ˈkɒ.mən ˈvel.vɪt ɡrɑːs]
[US: ˈkɑː.mən ˈvel.vət ˈɡræs]

pelyhes selyemperje (Holcus lanatus)US

You can find it in:

EnglischUngarisch