Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

teem with something bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
teem with something verb
[UK: tiːm wɪð ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈtiːm wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

bővelkedik (vmben) ige

hemzseg (vmitől) ige

You can find it in:

EnglischUngarisch