Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

shortness bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
shortness noun
[UK: ˈʃɔːt.nəs]
[US: ˈʃɔːrt.nəs]

rövidség◼◼◼ főnév

hiány◼◼◻ főnév

shortness of breath med noun

légszomj◼◼◼ főnév

shortness of breath noun

zihálás főnév

shortness of the time left

a hátralévõ idõ rövidsége

cold-shortness noun
[UK: kəʊld ˈʃɔːt.nəs]
[US: koʊld ˈʃɔːrt.nəs]

hidegtörékenység főnév

red-shortness noun
[UK: red ˈʃɔːt.nəs]
[US: ˈred ˈʃɔːrt.nəs]

vöröstörékenység főnév
koh

You can find it in:

EnglischUngarisch