Englisch-Ungarisch Wörterbuch » romp past somebody Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
romp past somebody [UK: rɒmp pɑːst ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈrɑːmp ˈpæst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

könnyen legyőz vkt

könnyen lehagy vkt

You can find it in:

EnglischUngarisch