Englisch-Ungarisch Wörterbuch » peak Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
peak [UK: piːk]
[US: ˈpiːk]

csúcs◼◼◼ főnév

csúcsérték◼◼◻ főnév

csúcspont◼◼◻ főnév

orom◼◼◻ főnév

maximum◼◻◻ főnév

rész◼◻◻ főnév

szemellenző (sapkán)◼◻◻ főnév

tetőpont◼◻◻ főnév

felemel ige

hegye (vmnek)

rekesz főnév

simléder főnév

tetőfok főnév

vmnek a hegye

peak clipping [UK: piːk ˈklɪp.ɪŋ]
[US: ˈpiːk ˈklɪp.ɪŋ]

csúcsvágás (átv)

peak consumption noun

csúcsfogyasztás főnév

peak current noun

csúcsáram◼◼◼ főnév

peak demand noun

csúcsigény◼◼◼ főnév

peak for short [UK: piːk fɔː(r) ʃɔːt]
[US: ˈpiːk ˈfɔːr ˈʃɔːrt]

ágejtő (vitorlán)

peak hours [UK: piːk ˈaʊəz]
[US: ˈpiːk ˈaʊərz]

csúcsforgalmi órák

csúcsforgalom főnév

peak load [UK: piːk ləʊd]
[US: ˈpiːk loʊd]

maximális megterhelés

peak oil [UK: piːk ɔɪl]
[US: ˈpiːk ˌɔɪl]

olajhozam-csúcs

peak output [UK: piːk ˈaʊt.pʊt]
[US: ˈpiːk ˈaʊt.ˌpʊt]

maximális teljesítmény

peak performance noun
[UK: piːk pə.ˈfɔː.məns]
[US: ˈpiːk pər.ˈfɔːr.məns]

csúcsteljesítmény főnév

peak period noun

csúcsidő◼◼◼ főnév

csúcsidő(szak) főnév

peak power

csúcsteljesítmény◼◼◼

peak season noun

csúcsszezon◼◼◼ főnév

főidény főnév

peak time ált noun

csúcsidőszak◼◼◼ főnév

peak traffic

csúcsforgalom

peak-arch noun
[UK: piːk ɑːtʃ]
[US: ˈpiːk ˈɑːrtʃ]

csúcsív főnév
épít

peak-halyard [UK: piːk ˈhæ.ljəd]
[US: ˈpiːk ˈhæ.ljəd]

ágejtő (vitorlán)

peak-load noun
[UK: piːk ləʊd]
[US: ˈpiːk loʊd]

csúcsterhelés főnév

peaked adjective
[UK: piːkt]
[US: ˈpiːkt]

csúcsos◼◼◼ melléknév

hegyes◼◻◻ melléknév

peaked cap noun

ellenzős sapka főnév

peakiness noun
[UK: pˈiːkinəs]
[US: pˈiːkɪnəs]

nyúzottság főnév

sápadtság főnév

12

You can find it in:

EnglischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies