Englisch-Ungarisch Wörterbuch » paint Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
paint [UK: peɪnt]
[US: ˈpeɪnt]

fest◼◼◼ ige

festék◼◼◼ főnév

festés◼◼◻ főnév

lefest◼◼◻ ige

befest◼◻◻ ige

bemázol◼◻◻ ige

kifest◼◻◻ ige

leír◼◻◻ ige

mázol◼◻◻ ige

megfest◼◻◻ ige

beecsetel ige

ecsetel ige

festékkel bevon

festi magát ige

festmény témájául szolgál

kifesti magát

kirúzsoz ige

pingál ige

szavakkal ecsetel

színez ige

paint (to lacquer) verb
[UK: peɪnt]
[US: ˈpeɪnt]

fényez ige

lakkoz ige

paint a portrait in four sittings [UK: peɪnt ə ˈpɔː.trɪt ɪn fɔː(r) ˈsɪ.tɪŋz]
[US: ˈpeɪnt ə ˈpɔːr.trət ɪn ˈfɔːr ˈsɪ.tɪŋz]

négy ülésre megfest egy arcképet

paint brush noun
[UK: peɪnt brʌʃ]
[US: ˈpeɪnt ˈbrəʃ]

ecset◼◼◼ főnév

paint can [UK: peɪnt kæn]
[US: ˈpeɪnt ˈkæn]

festékes doboz

paint everything in rosy colours [UK: peɪnt ˈev.rɪ.θɪŋ ɪn ˈrəʊ.zi ˈkʌ.ləz]
[US: ˈpeɪnt ˈev.ri.θɪŋ ɪn ˈroʊ.zi ˈkʌ.lərz]

mindent kedvező színben tüntet fel

mindent kedvező színekkel ecsetel (átv)

mindent rózsás színben állít be (átv)

paint in fresco [UK: peɪnt ɪn ˈfre.skəʊ]
[US: ˈpeɪnt ɪn ˈfresko.ʊ]

freskóban megfest

paint in oil [UK: peɪnt ɪn ɔɪl]
[US: ˈpeɪnt ɪn ˌɔɪl]

olajjal fest

paint over

átfest

paint roller noun
[UK: peɪnt ˈrəʊ.lə(r)]
[US: ˈpeɪnt ˈroʊ.lə(r)]

festőhenger főnév

paint scraper adjective

festékkaparó melléknév

paint shop noun

festékkereskedés főnév

paint somebody in one's proper colours [UK: peɪnt ˈsʌm.bə.di ɪn wʌnz ˈprɒ.pə(r) ˈkʌ.ləz]
[US: ˈpeɪnt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn wʌnz ˈprɑː.pər ˈkʌ.lərz]

saját igazi valójában fest le vktGB

saját igazi valójában tüntet fel vktGB

paint somebody with somebody's warts [UK: peɪnt ˈsʌm.bə.di wɪð ˈsəm.ˌbɑː.di wɔːts]
[US: ˈpeɪnt ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwɔːrts]

nagyon élethűen festi meg vk arcképét

paint something to the life verb
[UK: peɪnt ˈsʌm.θɪŋ tuː ðə laɪf]
[US: ˈpeɪnt ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ðə ˈlaɪf]

élethűen fest le (vmit) ige

paint spray adjective
[UK: peɪnt spreɪ]
[US: ˈpeɪnt ˈspreɪ]

festékszóró◼◼◼ melléknév

paint store [UK: peɪnt stɔː(r)]
[US: ˈpeɪnt ˈstɔːr]

festékraktár (hajón)

12

You can find it in:

EnglischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies