Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

gerard bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
Gerard [Gerards] noun
[UK: ˈdʒe.rəd]
[US: dʒə.ˈrɑːrd]

Gellért főnév

Géza főnév

herb gerard noun
[UK: hɜːb ˈdʒe.rəd]
[US: ˈɝːb dʒə.ˈrɑːrd]

köszvényfű (Aegopodium podagraria) főnév

podagrafű (Aegopodium podagraria) főnév

You can find it in:

EnglischUngarisch