Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

could you send me an application form? bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
Could you send me an application form? [UK: kʊd juː send miː ən ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːm]
[US: ˈkʊd ˈjuː ˈsend ˈmiː ˈæn ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩ ˈfɔːrm]

Küldene nekem egy jelentkezési lapot?

You can find it in:

EnglischUngarisch