Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

converging rays bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
converging rays [UK: kən.ˈvɜːdʒ.ɪŋ reɪz]
[US: kən.ˈvɝːdʒ.ɪŋ ˈreɪz]

egymáshoz konvergáló fénysugarak

egymáshoz közeledő fénysugarak

You can find it in:

EnglischUngarisch