Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

chattering bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
chattering noun
[UK: ˈtʃæ.tər.ɪŋ]
[US: ˈtʃæ.tər.ɪŋ]

kopogás (gépé) főnév

rezgés főnév

chattering (of teeth) noun
[UK: ˈtʃæ.tər.ɪŋ]
[US: ˈtʃæ.tər.ɪŋ]

vacogás (fogé)◼◼◼ főnév

chattering (teeth) adjective
[UK: ˈtʃæ.tər.ɪŋ]
[US: ˈtʃæ.tər.ɪŋ]

vacogó (fog)◼◼◼ melléknév

You can find it in:

EnglischUngarisch