Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

bola bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
bolar adjective
[UK: ˈbolə(r)]
[US: ˈbolər]

agyagos melléknév

agyagszerű melléknév

boluszos melléknév

Asbolane noun
[UK: əsbˈɒleɪn]
[US: əsbˈɑːleɪn]

Aszbolán (ásv) főnév

carambola [carambolas] noun
[UK: kˌarəmbˈəʊlə]
[US: kˌærəmbˈoʊlə]

csillaggyümölcs (Averrhoa carambola)◼◼◼ főnév

karambola (Averrhoa carambola)◼◼◻ főnév

carbolated adjective
[UK: kˈɑːbəlˌeɪtɪd]
[US: kˈɑːrbəlˌeɪɾᵻd]

karbolsavas◼◼◼ melléknév

karbolos melléknév

carbolated gauze [UK: kˈɑːbəlˌeɪtɪd ɡˈɔːz]
[US: kˈɑːrbəlˌeɪɾᵻd ɡˈɔːz]

karbolos steril géz

Ebola (virus) noun

ebola (vírus)◼◼◼ főnév

embolaemia noun
[UK: embəlˈiːmiə]
[US: embəlˈiːmiə]

embólia főnév

hemimetabola [UK: hˌemaɪmətˈabɒlə]
[US: hˌemaɪmətˈæbɑːlə]

tökéletlen átalakulású rovarok

hyperbola [hyperbolas] noun
[UK: haɪ.ˈpɜː.bə.lə]
[US: haɪ.ˈpɝː.bə.lə]

hiperbola◼◼◼ főnév

metabola noun
[UK: mətˈabɒlə]
[US: mətˈæbɑːlə]

megváltozás főnév
orv

megváltoztatás főnév

parabola [parabolas] noun
[UK: pə.ˈræ.bə.lə]
[US: pə.ˈræ.bə.lə]

parabola◼◼◼ főnév

tombola noun
[UK: tɒm.ˈbəʊ.lə]
[US: tɒmˈbo.ʊ.lə]

tombola◼◼◼ főnév

You can find it in:

EnglischUngarisch