Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

attend bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
attend [attended, attending, attends] verb
[UK: ə.ˈtend]
[US: ə.ˈtend]

jár◼◼◼igeAttending the gym three times a week is part of his fitness routine. = Heti háromszor járni a konditerembe a fitnesz rutinjának része.

részt vesz◼◼◼igeStudents are encouraged to attend all classes regularly. = A diákokat arra ösztönzik, hogy rendszeresen vegyenek részt az összes órán.

látogat (előadást)◼◼◼igeWe plan to attend the theater performance on Saturday night. = Szándékunkban áll részt venni a színházi előadáson szombati este.

figyel◼◼◻igeAttending to details is crucial in completing a complex project. = A részletekre figyelés kulcsfontosságú egy bonyolult projekt befejezésében.

követ◼◼◻igeShe decided to attend her passion for art and pursue a career in painting. = Úgy döntött, hogy követi szenvedélyét a művészet iránt, és festői karriert választ.

kísér◼◼◻igeThe guide will attend the tourists during their visit to the museum. = A vezető kíséri majd a turistákat a múzeum látogatása során.

hallgat◼◼◻igeAttending lectures is an essential part of university education. = Az előadásokon való részvétel az egyetemi oktatás elengedhetetlen része.

jelen van◼◼◻igePlease make sure to attend the meeting on time. = Kérjük, győződjön meg róla, hogy időben jelen van a megbeszélésen.

meglátogat◼◼◻igeWe should attend to our grandparents regularly and keep them company. = Rendszeresen meg kell látogatnunk nagyszüleinket és társaságukban lennünk.

eljár◼◼◻igeHe has a tradition of attending the annual family reunion. = Van egy hagyománya annak, hogy eljár az éves családi összejövetelre.

ellát◼◼◻igeThe nurse will attend to your needs while you recover in the hospital. = A nővér gondoskodni fog az igényeidről, amíg felgyógyulsz a kórházban.

kezel◼◼◻igeThe doctor will attend to your needs during the appointment. = Az orvos gondoskodni fog az igényeidről a találkozón.

megnéz◼◼◻igeThey decided to attend the live concert of their favorite band. = Úgy döntöttek, hogy meg fognak nézni a kedvenc zenekaruk élő koncertjét.

segédkezik◼◼◻igeAs a personal assistant, her role is to attend to the executive's needs. = Mint személyi asszisztens, a feladata a vezető igényeinek kiszolgálása.

ápol (átv)◼◻◻igeThe teacher aims to attend to the intellectual growth of the students. = A tanár arra törekszik, hogy gondoskodjon a diákok szellemi fejlődéséről.

együtt jár (átv)◼◻◻igeSuccess often attends perseverance and hard work. = A siker gyakran együtt jár a kitartással és a kemény munkával.

kiszolgál◼◻◻igeThe waiter will attend to your table shortly. = A pincér hamarosan kiszolgálja az asztalát.

gondoz (átv)◼◻◻igeThe gardener will attend to the flowers and ensure they thrive. = A kertész gondoskodni fog a virágokról, és biztosítja, hogy jól fejlődjenek.

szolgálatára áll◼◻◻igeThey are always ready to attend to the needs of their customers. = Mindig készen állnak ügyfeleik igényeinek kiszolgálására.

után nézigeOur customer service team will attend to your inquiry promptly. = Az ügyfélszolgálati csapatunk azonnal fog foglalkozni a megkeresésével.

vele járigeAttending the conference comes with networking opportunities. = A konferencián való részvétel jár a hálózati lehetőségekkel.

velejárigeSuccessful entrepreneurship has risks as one of its attendants. = A sikeres vállalkozásnak a kockázatok a velejárói.

attend a lecture [UK: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃə(r)]
[US: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃər]

előadást hallgat◼◼◼

előadásra jár

előadást meghallgat

felolvasást hallgat

felolvasást meghallgat

attend a meeting [UK: ə.ˈtend ə ˈmiːt.ɪŋ]
[US: ə.ˈtend ə ˈmiːt.ɪŋ]

gyűlésre jár◼◼◼

gyűlésen vesz részt

összejövetelen részt vesz

attend a sale [UK: ə.ˈtend ə seɪl]
[US: ə.ˈtend ə ˈseɪl]

árverésen részt vesz

aukción részt vesz

attend mass [UK: ə.ˈtend mæs]
[US: ə.ˈtend ˈmæs]

misét hallgat

attend on (somebody) verb
[UK: ə.ˈtend ɒn]
[US: ə.ˈtend ɑːn]

kiszolgál (valakit)ige

segédkezik (valakinek)ige

szolgálatára áll (valakinek)ige

attend school [UK: ə.ˈtend skuːl]
[US: ə.ˈtend ˈskuːl]

iskolába jár◼◼◼

attend the classes [UK: ə.ˈtend ðə ˈklɑː.sɪz]
[US: ə.ˈtend ðə ˈklæ.səz]

előadásokat látogat

attend the insurance [UK: ə.ˈtend ðə ɪn.ˈʃʊə.rəns]
[US: ə.ˈtend ðə ˌɪn.ˈʃʊ.rəns]

biztosításról gondoskodik

attend the lectures [UK: ə.ˈtend ðə ˈlek.tʃəz]
[US: ə.ˈtend ðə ˈlek.tʃərz]

előadásokat látogat

12