Engelsk-Ungersk ordbok »

rotation är på ungerska

EngelskaUngerska
rotation [rotations] noun
[UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

forgás (rotatio)◼◼◼ főnév

rotáció (rotatio)◼◼◻ főnév

forgatás (rotatio)◼◼◻ főnév

körforgás◼◼◻ főnév

elfordulás (rotatio)◼◻◻ főnév

keringés◼◻◻ főnév

pörgés◼◻◻ főnév

pörgetés◼◻◻ főnév

szögelfordulás◼◻◻ főnév

váltakozás◼◻◻ főnév

csavarás (rotatio) főnév

vektorrotáció főnév

körbenjárás főnév

leforgatás főnév

perdület főnév

rotational adjective
[UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩əl]
[US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩əl]

forgási◼◼◼ melléknév

rotációs◼◼◻ melléknév

körforgó melléknév

rotational quantum number [UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩əl ˈkwɒn.təm ˈnʌm.bə(r)]
[US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩əl ˈkwɑːn.təm ˈnʌm.br̩]

rotációs kvantumszám

autorotation noun
[UK: ˌɔːtəʊrəʊtˈeɪʃən]
[US: ˌɔːɾoʊroʊtˈeɪʃən]

autorotáció◼◼◼ főnév

önpörgés főnév

axial rotation [axial rotations] noun
[UK: ˈæk.siəl rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈæk.siəl roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

tengely körüli forgás◼◼◼ főnév

axis of rotation noun
[UK: ˈæk.sɪs əv rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈæk.səs əv roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

forgástengely◼◼◼ főnév

clockwise rotation [UK: ˈklɒ.kwaɪz rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈklɑː.ˌkwaɪz roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

óra járásával egyező forgás

counter-rotation noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈkaʊn.tər roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

ellenirányú forgás főnév

crop rotation [crop rotations] noun
[UK: krɒp rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈkrɑːp roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

vetésforgó◼◼◼ főnév

dextrorotation noun
[UK: dˌekstrɔːrəʊtˈeɪʃən]
[US: dˌekstroːroʊtˈeɪʃən]

jobbraforgatás főnév

four-course rotation [UK: fɔː kɔːs rəʊˈteɪʃən ]
[US: fɔr kɔrs roʊˈteɪʃən ]

négyéves vetésforgó

grass crop rotation [UK: ɡrɑːs krɒp rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈɡræs ˈkrɑːp roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

füves vetésforgó

gyration (rotation, revolution) [gyrations] noun
[UK: ˌdʒaɪ.ˈreɪʃ.n̩]
[US: dʒaɪ.ˈreɪʃ.n̩]

forgás főnév

in rotation [UK: ɪn rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ɪn roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

forgásban◼◼◼

váltogatva határozószó

job rotation noun

munkarotáció főnév

laevo-rotation noun
[UK: ˈleɪ.vəʊ rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈleɪvo.ʊ roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

balraforgatás főnév

laevorotation noun
[UK: lˌiːvɔːrəʊtˈeɪʃən]
[US: lˌiːvoːroʊtˈeɪʃən]

balraforgatás főnév
vegyt

malrotation [malrotations] noun
orv

középbél rendellenessége (vékonybél a jobb oldalra tolódik) főnév

mutarotation noun
[UK: mjˌuːtərəʊtˈeɪʃən]
[US: mjˌuːɾəroʊtˈeɪʃən]

mutarotáció (anomérek forgatóképességének változása) főnév

optical rotation [optical rotations] noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

optikai forgatás◼◼◼ főnév

specific rotation [specific rotations] noun
[UK: spə.ˈsɪ.fɪk rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: spə.ˈsɪ.fɪk roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

fajlagos forgatóképesség◼◼◼ főnév

sustained rotation noun

fennforgás főnév

You can find it in:

EngelskaUngerska