Engelsk-Ungersk ordbok »

really är på ungerska

EngelskaUngerska
really adverb
[UK: ˈrɪə.li]
[US: ˈrɪ.li]

tényleg◼◼◼ határozószó

igazán◼◼◼ határozószó

valóban◼◼◻ határozószó

csakugyan◼◻◻ határozószó

Really? [UK: ˈrɪə.li]
[US: ˈrɪ.li]

Komolyan?

Tényleg?

anything, really [UK: ˈe.ni.θɪŋ ˈrɪə.li]
[US: ˈe.ni.ˌθɪŋ ˈrɪ.li]

bármit, tényleg

corporeally adverb
[UK: kɔː.ˈpɔː.riə.li]
[US: kɔː.ˈpɔː.riə.li]

testileg határozószó

Do you really mean it? [UK: duː juː ˈrɪə.li miːn ɪt]
[US: ˈduː ˈjuː ˈrɪ.li ˈmiːn ˈɪt]

Komolyan gondolod?

Tényleg azt gondolod?

funereally adverb
[UK: fjuːnˈiərɪəli]
[US: fjuːnˈiərɪəli]

gyászosan◼◼◼ határozószó

komoran határozószó

síri hangon határozószó

sötéten határozószó

he is not really on the job [UK: hiː ɪz nɒt ˈrɪə.li ɒn ðə dʒɒb]
[US: ˈhiː ˈɪz ˈnɑːt ˈrɪ.li ɑːn ðə ˈdʒɑːb]

nem szívvel-lélekkel csinálja a dolgot

I really appreciate it. phrase

Nagyra értékelem. kifejezés

I really can't think why [UK: ˈaɪ ˈrɪə.li kɑːnt ˈθɪŋk waɪ]
[US: ˈaɪ ˈrɪ.li ˈkænt ˈθɪŋk ˈwaɪ]

fogalmam sincs róla, hogy miért

I really like … [UK: ˈaɪ ˈrɪə.li ˈlaɪk]
[US: ˈaɪ ˈrɪ.li ˈlaɪk]

igazán szeretek …-ni

I'm not really into it

Nem igazán szeretném

Nem nagyon szeretném

I'm really sorry [UK: aɪm ˈrɪə.li ˈsɒ.ri]
[US: ˈaɪm ˈrɪ.li ˈsɑː.ri]

nagyon sajnálom◼◼◼

I've really enjoyed my stay [UK: aɪv ˈrɪə.li ɪn.ˈdʒɔɪd maɪ steɪ]
[US: aɪv ˈrɪ.li ɪn.ˈdʒɔɪd ˈmaɪ ˈsteɪ]

én nagyon élveztem az ittlétet

It is really too bad! [UK: ɪt ɪz ˈrɪə.li tuː bæd]
[US: ˈɪt ˈɪz ˈrɪ.li ˈtuː ˈbæd]

Ez már baj!

Nagy kár!

Sajnálom!

it was really good [UK: ɪt wɒz ˈrɪə.li ɡʊd]
[US: ˈɪt wəz ˈrɪ.li ˈɡʊd]

ez igazán jó volt◼◼◼

not really adjective
[UK: nɒt ˈrɪə.li]
[US: ˈnɑːt ˈrɪ.li]

lehetetlen◼◼◼ melléknév

the play didn't really get me [UK: ðə ˈpleɪ ˈdɪdnt ˈrɪə.li ˈɡet miː]
[US: ðə ˈpleɪ ˈdɪ.dənt ˈrɪ.li ˈɡet ˈmiː]

nem tudott lekötni a darab (átv)

nem voltam a darabtól túlzottan elragadtatva (átv)

we had a really fine time [UK: wiː həd ə ˈrɪə.li faɪn ˈtaɪm]
[US: ˈwiː həd ə ˈrɪ.li ˈfaɪn ˈtaɪm]

kitűnően éreztük magunkat

nagyszerűen éreztük magunkat

pompásan szórakoztunk

we've really enjoyed our stay [UK: wiːv ˈrɪə.li ɪn.ˈdʒɔɪd ˈaʊə(r) steɪ]
[US: ˈwiːv ˈrɪ.li ɪn.ˈdʒɔɪd ˈaʊər ˈsteɪ]

mi nagyon élveztük az ittlétünket

wis (certainly, really, indeed) adverb
[UK: ˈwɪs]
[US: ˈwɪs]

bizonyára (rég) határozószó

you're really good-looking [UK: jʊə(r) ˈrɪə.li ɡʊd ˈlʊkɪŋ]
[US: ˈjʊr ˈrɪ.li ˈɡʊd ˈlʊkɪŋ]

nagyon jól nézel ki

you're really sexy [UK: jʊə(r) ˈrɪə.li ˈsek.si]
[US: ˈjʊr ˈrɪ.li ˈsek.si]

nagyon szexi vagy◼◼◼

You can find it in:

EngelskaUngerska