Engelsk-Ungersk ordbok »

he was undetermined whether he would go or not är på ungerska

EngelskaUngerska
he was undetermined whether he would go or not [UK: hiː wɒz ˌʌn.dɪ.ˈtɜː.mɪnd ˈwe.ðə(r) hiː wʊd ɡəʊ ɔː(r) nɒt]
[US: ˈhiː wəz ˌʌn.də.ˈtɝː.mənd ˈwe.ðər ˈhiː ˈwʊd ˈɡoʊ ɔːr ˈnɑːt]

nem tudott dönteni, hogy menjen-e, vagy sem

You can find it in:

EngelskaUngerska