Engelsk-Ungersk ordbok » elektiver är på ungerska

Inga träffar.


Liknande ord:
Engelska: elective, electively, ejective, effectives, electivity
Ungerska: eklektikus, elektrofór, eredetivel, effektíve, egetverő

Om du vet, v. g. och meddela betydelsen för ordet elektiver

You can find it in:

EngelskaUngerska