Engelsk-Ungersk ordbok »

effort är på ungerska

EngelskaUngerska
Make an effort! [UK: ˈmeɪk ən ˈe.fət]
[US: ˈmeɪk ˈæn ˈe.fərt]

Erőltesd meg magad!

Szedd össze magad!

make desperate efforts [UK: ˈmeɪk ˈde.spə.rət ˈe.fəts]
[US: ˈmeɪk ˈde.sprət ˈe.fərts]

minden erejét latba veti

paralyse one's efforts [UK: ˈpæ.rə.laɪz wʌnz ˈe.fəts]
[US: ˈpæ.rə.laɪz wʌnz ˈe.fərts]

akadályozza erőfeszítését

gátolja erőfeszítését

peace effort pol noun

béketörekvés◼◼◼ főnév

relax in one's efforts [UK: rɪ.ˈlæks ɪn wʌnz ˈe.fəts]
[US: rə.ˈlæks ɪn wʌnz ˈe.fərts]

csökkenti erőfeszítéseit

self-effort [self-efforts] noun
[UK: self ˈe.fət]
[US: ˈself ˈe.fərt]

önerő főnév

somebody owes his success to his own effort [UK: ˈsʌm.bə.di əʊz hɪz sək.ˈses tuː hɪz əʊn ˈe.fət]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di oʊz ˈhɪz sək.ˈses ˈtuː ˈhɪz ˈoʊn ˈe.fərt]

saját erőfeszítésének köszönheti sikerét

spare no effort [UK: speə(r) nəʊ ˈe.fət]
[US: ˈsper ˈnoʊ ˈe.fərt]

nem sajnálja a fáradságot

success attended my efforts [UK: sək.ˈses ə.ˈten.dɪd maɪ ˈe.fəts]
[US: sək.ˈses ə.ˈten.dəd ˈmaɪ ˈe.fərts]

erőfeszítéseimet siker koronázta (átv)

fáradozásom sikerrel járt

törekvéseimet siker koronázta (átv)

twist around (one's) little finger (to dominate utterly and effortlessly) verb
[UK: twɪst ə.ˈraʊnd]
[US: ˈtwɪst ə.ˈraʊnd]

könnyen ural (vmit) ige

use every effort [UK: ˈjuːs ˈev.ri ˈe.fət]
[US: ˈjuːs ˈev.ri ˈe.fərt]

minden erejét megfeszíti

wrap around (one's) little finger (to dominate utterly and effortlessly) verb
[UK: ræp ə.ˈraʊnd]
[US: ˈræp ə.ˈraʊnd]

könnyen ural (vmit) ige

12

You can find it in:

EngelskaUngerska