Engelsk-Ungersk ordbok » conversation är på ungerska

EngelskaUngerska
conversation noun
[UK: ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

beszélgetés◼◼◼ főnév

párbeszéd◼◼◻ főnév

társalgás◼◼◻ főnév

megbeszélés◼◻◻ főnév

érintkezés főnév

conversation (talking) noun
[UK: ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

társalgás◼◼◼ főnév

conversation full of salt [UK: ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩ fʊl əv sɔːlt]
[US: ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩ ˈfʊl əv ˈsɒlt]

borsos történet

pikáns történet

conversation piece noun
[UK: ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩ piːs]
[US: ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩ ˈpiːs]

életkép főnév

conversational adjective
[UK: ˌkɒn.və.ˈseɪ.ʃnəl]
[US: ˌkɑːn.vər.ˈseɪ.ʃə.nəl]

társalgási◼◼◼ melléknév

társalgó◼◻◻ melléknév

beszédes melléknév

conversationalist noun
[UK: ˌkɒn.və.ˈseɪ.ʃnə.lɪst]
[US: ˌkɑːn.vər.ˈseɪ.ʃə.nə.ləst]

jó társalgó főnév

conversationally adverb
[UK: ˌkɒn.və.ˈseɪ.ʃnə.li]
[US: ˌkɒn.və.ˈseɪ.ʃnə.li]

társalgó módon határozószó

conversationist noun
[UK: ˌkɒnvəˈseɪʃənɪst ]
[US: ˌkɑnvərˈseɪʃənɪst ]

jó társalgó főnév

a fool is known by his conversation

bolond lyukból bolond szél fúj

animated conversation [UK: ˈæ.nɪ.meɪ.tɪd ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈæ.nə.ˌme.təd ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

élénk társalgás

érdekfeszítő társalgás

fordulatos társalgás

break into a conversation [UK: breɪk ˈɪn.tə ə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈbreɪk ˌɪn.ˈtuː ə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

belevág egy beszélgetésbe

carry on a conversation [UK: ˈkæ.ri ɒn ə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈkæ.ri ɑːn ə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

folytatja a beszélgetést

cast a chill over a conversation [UK: kɑːst ə tʃɪl ˈəʊv.ə(r) ə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈkæst ə ˈtʃɪl ˈoʊv.r̩ ə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

lehűti a hangulatot

lehűti a kedélyeket

criminal conversation noun
[UK: ˈkrɪ.mɪn.l̩ ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈkrɪ.mən.l̩ ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

házasságtörés főnév

cut into a conversation [UK: kʌt ˈɪn.tə ə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈkət ˌɪn.ˈtuː ə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

beszélgetésbe közbevág

közbeszól ige

desultory conversation [UK: ˈde.səl.tr̩i ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈde.səl.ˌtɔː.ri ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

felületes társalgás

draw somebody into conversation [UK: drɔː ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈdrɒ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

beszélgetésbe bevon vkt

beszélgetésbe von vkt

engage in conversation [UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ ɪn ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: en.ˈɡeɪdʒ ɪn ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

beszédbe elegyedik

engage somebody in conversation [UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ ˈsʌm.bə.di ɪn ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: en.ˈɡeɪdʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

beszédbe elegyedik vkvel

engross the conversation [UK: ɪn.ˈɡrəʊs ðə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ɪnˈɡroʊs ðə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

kisajátítja a társalgást

enliven the conversation [UK: ɪn.ˈlaɪv.n̩ ðə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: en.ˈlaɪv.n̩ ðə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

élénkséget visz a társalgásba

fall into conversation with somebody [UK: fɔːl ˈɪn.tə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩ wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈfɑːl ˌɪn.ˈtuː ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elkezd beszélgetni vkvel

szóba elegyedik vkvel

follow a conversation [UK: ˈfɒ.ləʊ ə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈfɑːlo.ʊ ə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

figyel a beszélgetésre

figyelemmel kíséri a beszélgetést

hold a conversation with somebody [UK: həʊld ə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩ wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: hoʊld ə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

beszélget vkvel

társalog vkvel

intercept (to tap into a phone conversation) verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈsept]
[US: ˌɪn.tər.ˈsept]

lehallgat◼◼◼ ige

12

You can find it in:

EngelskaUngerska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies