Engelsk-Ungersk ordbok » consideration är på ungerska

EngelskaUngerska
consideration noun
[UK: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]
[US: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

díjazás főnév

ellenszolgáltatás főnév

előzékenység főnév

figyelem főnév

figyelmes vizsgálat főnév

figyelmesség főnév

fontosság főnév

jutalom főnév

kímélet főnév

kompenzáció főnév

megfontolás főnév

meggondolás főnév

szempont főnév

szemügyrevétel főnév

tekintély főnév

tekintetbevétel főnév

tényező főnév

considerations [UK: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩z]
[US: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩z]

megfontolás főnév

megfontolások

considerations of quite another order [UK: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩z əv kwaɪt ə.ˈnʌð.ə(r) ˈɔː.də(r)]
[US: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩z əv ˈkwaɪt ə.ˈnʌð.r̩ ˈɔːr.dər]

egészen más természetű megfontolások

be under consideration [UK: bi ˈʌnd.ə(r) kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]
[US: bi ˈʌnd.r̩ kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

még megfontolás tárgya

megfontolás tárgya

come into consideration [UK: kʌm ˈɪn.tə kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]
[US: ˈkəm ˌɪn.ˈtuː kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

figyelembe jön

due (attention, consideration, credit) adjective
[UK: djuː]
[US: ˈduː]

járó melléknév

for a consideration [UK: fɔː(r) ə kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]
[US: ˈfɔːr ə kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

nem ingyen

in consideration of something [UK: ɪn kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ɪn kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]

tekintettel (vmre)

inconsideration noun
[UK: ɪnkənsˌɪdərˈeɪʃən]
[US: ɪnkənsˌɪdɚrˈeɪʃən]

elhamarkodottság főnév

kíméletlenség főnév

másokkal nem törődés főnév

meggondolatlanság főnév

lack of consideration noun

meggondolatlanság főnév

leave out of consideration [UK: liːv ˈaʊt əv kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]
[US: ˈliːv ˈaʊt əv kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

figyelmen kívül hagy

on no consideration [UK: ɒn nəʊ kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]
[US: ɑːn ˈnoʊ kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

semmi esetre sem

out of consideration for somebody [UK: ˈaʊt əv kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈaʊt əv kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

vki iránti figyelemből

out of consideration for something [UK: ˈaʊt əv kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈaʊt əv kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

tekintettel (vmre)

reconsideration noun
[UK: ˌriːk.ən.ˈsɪ.də(r)]
[US: rik.ən.ˌsɪ.də.ˈreɪ.ʃən]

felülvizsgálás főnév

ismételt elbírálás főnév

ismételt fontolóra vétel főnév

ismételt megfontolás főnév

ismételt meggondolás főnév

12

You can find it in:

EngelskaUngerska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies