Engelsk-Ungersk ordbok » [fächern] är på ungerska

Inga träffar.


Liknande ord:
Engelska: father, fathers, findern, fisher, fishery
Ungerska: fischer

Om du vet, v. g. och meddela betydelsen för ordet [fächern]

You can find it in:

EngelskaUngerska