Engelsk-Ungarsk ordbok » went betyr ungarsk

EngelskUngarsk
go (went, gone) [UK: ɡəʊ ˈwent ɡɒn]
[US: ˈɡoʊ ˈwent ˈɡɒn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

elmegy◼◼◻

halad◼◼◻ ige

jár◼◼◻ ige

szól (vmről)◼◼◻ ige

való (vhova)◼◼◻ ige

belemegy (vhova)◼◻◻ ige

eltűnik◼◻◻ ige

folyik◼◻◻ ige

működik◼◻◻ ige

múlik◼◻◻ ige

telik◼◻◻ ige

válik (vmvé)◼◻◻ ige

elkel ige

elvész ige

gold twenty-two carats fine [UK: ɡəʊld ˈtwen.ti ˈtuː ˈkæ.rəts faɪn]
[US: ɡoʊld ˈtwen.ti ˈtuː ˈke.rəts ˈfaɪn]

huszonkét karát finomságú arany

he went an 80 kilometer clip [UK: hiː ˈwent ən kə.ˈlɑː.mə.tə(r) klɪp]
[US: ˈhiː ˈwent ˈæn kə.ˈlɑː.mə.tər ˈklɪp]

óránként 80 kilométeres sebességgel haladt

he went away without so much as saying good-bye [UK: hiː ˈwent ə.ˈweɪ wɪð.ˈaʊt ˈsəʊ ˈmʌtʃ əz ˈseɪ.ɪŋ ɡʊd baɪ]
[US: ˈhiː ˈwent ə.ˈweɪ wɪð.ˈaʊt ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈæz ˈseɪ.ɪŋ ˈɡʊd baɪ]

elment és még csak el sem búcsúzott

elment és még csak el sem köszönt

köszönés nélkül ment el

köszönés nélkül távozott

he went down the street like a bat out of hell [UK: hiː ˈwent daʊn ðə striːt ˈlaɪk ə bæt ˈaʊt əv hel]
[US: ˈhiː ˈwent ˈdaʊn ðə ˈstriːt ˈlaɪk ə ˈbæt ˈaʊt əv ˈhel]

úgy rohant végig az utcán, mint a szélvész (átv)

he went off his head [UK: hiː ˈwent ɒf hɪz hed]
[US: ˈhiː ˈwent ˈɒf ˈhɪz ˈhed]

bedilizett (átv)

he went off with a flea in his ear [UK: hiː ˈwent ɒf wɪð ə fliː ɪn hɪz ɪə(r)]
[US: ˈhiː ˈwent ˈɒf wɪθ ə ˈfliː ɪn ˈhɪz ˈɪr]

letörve távozott (átv)

lógó orral távozott (átv)

he went on to say that [UK: hiː ˈwent ɒn tuː ˈseɪ ðæt]
[US: ˈhiː ˈwent ɑːn ˈtuː ˈseɪ ˈðæt]

azzal folytatta, hogy …

he went out just as I came in [UK: hiː ˈwent ˈaʊt dʒəst əz ˈaɪ keɪm ɪn]
[US: ˈhiː ˈwent ˈaʊt dʒəst ˈæz ˈaɪ ˈkeɪm ɪn]

épp akkor ment ki, amikor bejöttem

épp akkor ment ki, amikor beléptem

he went to France [UK: hiː ˈwent tuː frɑːns]
[US: ˈhiː ˈwent ˈtuː ˈfræns]

Franciaországba ment

her face went red adjective
[UK: hɜː(r) feɪs ˈwent red]
[US: hər ˈfeɪs ˈwent ˈred]

elpirult melléknév

I am twenty forints short [UK: ˈaɪ əm ˈtwen.ti ˈfɔˌrɪnts ʃɔːt]
[US: ˈaɪ ˈæm ˈtwen.ti ˈfɔˌrɪnts ˈʃɔːrt]

húsz forintom hiányzik

húsz forinttal kevesebbet kaptam

I never went to university [UK: ˈaɪ ˈne.və(r) ˈwent tuː ˌjuː.nɪ.ˈvɜː.sɪ.ti]
[US: ˈaɪ ˈne.vər ˈwent ˈtuː ˌjuː.nɪ.ˈvɝː.sə.ti]

soha nem jártam egyetemre

I went to … [UK: ˈaɪ ˈwent tuː]
[US: ˈaɪ ˈwent ˈtuː]

én jártam

I went to school in … [UK: ˈaɪ ˈwent tuː skuːl ɪn]
[US: ˈaɪ ˈwent ˈtuː ˈskuːl ɪn]

én ban ben jártam iskolába

I went to the wrong house [UK: ˈaɪ ˈwent tuː ðə rɒŋ ˈhaʊs]
[US: ˈaɪ ˈwent ˈtuː ðə ˈrɒŋ ˈhaʊs]

eltévesztettem a házat

I'd prefer it if you went outside [UK: aɪd prɪ.ˈfɜː(r) ɪt ɪf juː ˈwent ˌaʊt.ˈsaɪd]
[US: aɪd prə.ˈfɝː ˈɪt ˈɪf ˈjuː ˈwent ˈaʊt.ˈsaɪd]

jobban szeretném, ha kint tennéd

I'm twenty years old [UK: aɪm ˈtwen.ti ˈjiəz əʊld]
[US: ˈaɪm ˈtwen.ti ˈjɪr̩z oʊld]

húszéves vagyok

icosahedron (a polyhedron with twenty faces) noun
[UK: ˌaɪkəsəhˈiːdrən]
[US: ˌaɪkəsəhˈiːdrən]

ikozaéder◼◼◼ főnév

it is high time he went to school [UK: ɪt ɪz haɪ ˈtaɪm hiː ˈwent tuː skuːl]
[US: ˈɪt ˈɪz ˈhaɪ ˈtaɪm ˈhiː ˈwent ˈtuː ˈskuːl]

legfőbb ideje, hogy elinduljon az iskolába

legfőbb ideje, hogy iskolába menjen

1234

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies