Engelsk-Ungarsk ordbok »

out-of-true betyr ungarsk

EngelskUngarsk
out of true [UK: ˈaʊt əv truː]
[US: ˈaʊt əv ˈtruː]

egyenetlen melléknév

elferdült melléknév

elgörbült melléknév

elhajolt melléknév

ferde melléknév

megvetemedett melléknév

nem egyenes

out-of-true noun
[UK: ˈaʊt əv truː]
[US: ˈaʊt əv ˈtruː]

elferdülés főnév

elgörbülés főnév

eltolódás főnév

get out of true verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt əv truː]
[US: ˈɡet ˈaʊt əv ˈtruː]

elferdül ige

elgörbül ige

elhajlik ige

meggörbül ige

megvetemedik ige

put something out of true verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt əv truː]
[US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt əv ˈtruː]

elferdít (vmit) (átv) ige

elgörbít (vmit) (átv) ige

elhajlít (vmit) (átv) ige

megvetemít (vmit) ige

run out of true [UK: rʌn ˈaʊt əv truː]
[US: ˈrən ˈaʊt əv ˈtruː]

elmozdul (tengely) ige

elmozdul a tengelye

nem körben forog

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk