Engelsk-Ungarsk ordbok » off to betyr ungarsk

EngelskUngarsk
off to

el◼◼◼ elöljárószó

le◼◼◼ elöljárószó

-ról

-ről

félre elöljárószó

messze határozószó

off topic adjective

tárgyon kívüli melléknév

témaidegen melléknév

témán kívül eső melléknév

offtopic adjective
[UK: ɒftˈɒpɪk]
[US: ɔftˈɑːpɪk]

a fő témától eltérő melléknév

témaidegen melléknév

témán kívül eső melléknév

buy somebody off (to bribe) [UK: baɪ ˈsʌm.bə.di ɒf]
[US: ˈbaɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɒf]

megvesz vkt (kilóra) (megveszteget) (átv)

come off (to succeed) [UK: kʌm ɒf]
[US: ˈkəm ˈɒf]

bejön

creep off to something [UK: kriːp ɒf tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈkriːp ˈɒf ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

ellopakodik (vmi)hez

ellopódzik (vmi)hez

drop off to sleep [UK: drɒp ɒf tuː sliːp]
[US: ˈdrɑːp ˈɒf ˈtuː sˈliːp]

álomba merül

álomba szenderül

elalszik

elszundít ige

get off to sleep [UK: ˈɡet ɒf tuː sliːp]
[US: ˈɡet ˈɒf ˈtuː sˈliːp]

elalszik

give oneself off to something [UK: ɡɪv wʌn.ˈself ɒf tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈɡɪv wʌn.ˈself ˈɒf ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

kiadja magát (vmnek)

go off to[UK: ɡəʊ ɒf tuː]
[US: ˈɡoʊ ˈɒf ˈtuː]

elmegy …ni

go off to sleep [UK: ɡəʊ ɒf tuː sliːp]
[US: ˈɡoʊ ˈɒf ˈtuː sˈliːp]

álomba merült

elalszik

elmegy aludni

Hats off to him! [UK: hæts ɒf tuː hɪm]
[US: ˈhæts ˈɒf ˈtuː ˈhɪm]

Le a kalappal előtte!

hit it off together [UK: hɪt ɪt ɒf tə.ˈɡe.ðə(r)]
[US: ˈhɪt ˈɪt ˈɒf tə.ˈɡe.ðər]

jól megértik egymást

jól megvannak egymással

hit somebody off to a t [UK: hɪt ˈsʌm.bə.di ɒf tuː ə tiː]
[US: ˈhɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɒf ˈtuː ə ˈtiː]

megtévesztésig jól utánoz vkt

I take my hat off to[UK: ˈaɪ teɪk maɪ hæt ɒf tuː]
[US: ˈaɪ ˈteɪk ˈmaɪ ˈhæt ˈɒf ˈtuː]

le a kalappal előtte

leveszem a kalapom előtte

mouthe off to somebody [UK: mˈaʊð ˈɒf tə sˈʌmbɒdi]
[US: mˈaʊð ˈɔf tə sˈʌmbɑːdi]

felesel vkvel

visszabeszél vknek

pack a child off to bed [UK: pæk ə tʃaɪld ɒf tuː bed]
[US: ˈpæk ə ˈtʃaɪld ˈɒf ˈtuː ˈbed]

ágyba dugja a gyereket (átv)

ship sb off to verb
[UK: ʃɪp]
[US: ˈʃɪp]

elküld ige

take off (to remove) verb
[UK: teɪk ɒf]
[US: ˈteɪk ˈɒf]

eltávolít ige

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies