Engelsk-Ungarsk ordbok »

execution betyr ungarsk

EngelskUngarsk
execution [executions] noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩]
[US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

kivégzés◼◼◼ főnév

végrehajtás◼◼◻ főnév

kivitelezés◼◼◻ főnév

megvalósítás◼◻◻ főnév

előadás (zenedarabé)◼◻◻ főnév

teljesítés◼◻◻ főnév

előadásmód főnév

szerződés kiállítása főnév

execution of duty [UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩ əv ˈdjuː.ti]
[US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩ əv ˈduː.ti]

kötelesség teljesítése

execution time

végrehajtási idő◼◼◼

executioner [executioners] noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuː.ʃnə(r)]
[US: ˌek.sə.ˈkjuː.ʃə.nər]

hóhér◼◼◼ főnév

ítéletvégrehajtó◼◼◻ főnév

carry something into execution verb
[UK: ˈkæ.ri ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩]
[US: ˈkæ.ri ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

keresztülvisz (vmit) (átv) ige

megvalósít (vmit) ige

compulsative (compulsory) (execution) adjective
[UK: kəmpˈʌlsətˌɪv]
[US: kəmpˈʌlsətˌɪv]

kötelező (végrehajtás) melléknév

exec failure (execution failure) [UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩ ˈfeɪ.ljə(r)]
[US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩ ˈfeɪ.ljər]

végrehajtási hiba

hanging (means of execution) [hangings] noun
[UK: ˈhæŋɪŋ]
[US: ˈhæŋɪŋ]

akasztás (kivégzés)◼◼◼ főnév

inexecution noun
[UK: ˌɪnˌeksɪkjˈuːʃən]
[US: ˌɪnˌeksɪkjˈuːʃən]

el nem intézés főnév

nem teljesítés (szerződésé) főnév

végre nem hajtás főnév

instrument of execution noun
[UK: ˈɪn.strʊ.mənt əv ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩]
[US: ˈɪn.strə.mənt əv ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

kivégzőeszköz főnév

mass execution [UK: mæs ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩]
[US: ˈmæs ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

tömeges kivégzés◼◼◼

serve an execution [UK: sɜːv ən ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩]
[US: ˈsɝːv ˈæn ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

halálos ítéletet végrehajt

ítéletet végrehajt

stay of execution [UK: steɪ əv ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩]
[US: ˈsteɪ əv ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

végrehajtás felfüggesztése

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk