Engelsk-Ungarsk ordbok »

be received into the church betyr ungarsk

EngelskUngarsk
be received into the church [UK: bi rɪ.ˈsiːvd ˈɪn.tə ðə tʃɜːtʃ]
[US: bi rə.ˈsiːvd ˌɪn.ˈtuː ðə ˈtʃɝːtʃ]

első áldozáshoz járul

be received into the church verb
[UK: bi rɪ.ˈsiːvd ˈɪn.tə ðə tʃɜːtʃ]
[US: bi rə.ˈsiːvd ˌɪn.ˈtuː ðə ˈtʃɝːtʃ]

konfirmálige

megkeresztelkedikige