Engelsk-Ungarsk ordbok »

audit betyr ungarsk

EngelskUngarsk
audit [audits] noun
[UK: ˈɔː.dɪt]
[US: ˈɒ.dət]

ellenőrzés◼◼◼főnév

könyvvizsgálat◼◼◼főnév

vizsgálat◼◼◼főnév

felülvizsgálat◼◼◻főnév

revízió◼◻◻főnév

rovancsolás◼◻◻főnév

rovancsfőnév

audit [audited, audited, auditing, audits] verb
[UK: ˈɔː.dɪt]
[US: ˈɒ.dət]

ellenőriz◼◼◻ige

vizsgál◼◼◻ige

megvizsgál◼◼◻ige

átvizsgál◼◻◻ige

revideálige

számlát ellenőrizige

szakmailag ellenőrizige

rovancsolige

audit [UK: ˈɔː.dɪt]
[US: ˈɒ.dət]

egyetemi előadásokat látogat

könyvet ellenőriz

könyvet vizsgál

audit-ale [UK: ˈɔː.dɪt eɪl]
[US: ˈɒ.dət ˈeɪl]

erős angol sör

audit-house [UK: ˈɔː.dɪt ˈhaʊs]
[US: ˈɒ.dət ˈhaʊs]

káptalani hivatal

audit office noun
[UK: ˈɔː.dɪt ˈɒf.ɪs]
[US: ˈɒ.dət ˈɑːf.əs]

számvevőszék◼◼◼főnév

audit roll noun
[UK: ˈɔː.dɪt rəʊl]
[US: ˈɒ.dət roʊl]

naplótekercsfőnév

audit-room [UK: ˈɔː.dɪt ruːm]
[US: ˈɒ.dət ˈruːm]

káptalani gyűlésterem

káptalani tanácskozószoba

audit trail noun

eseménynapló◼◼◼főnév
infor

auditing noun
[UK: ˈɔː.dɪt.ɪŋ]
[US: ˈɑː.dət.ɪŋ]

auditálás◼◼◼főnév

könyvvizsgálat◼◼◼főnév

vizsgálat◼◼◻főnév

számla ellenőrzés◼◻◻főnév

audition [auditions] noun
[UK: ɔː.ˈdɪʃ.n̩]
[US: aˈdɪʃ.n̩]

meghallgatás◼◼◼főnév

próbajáték◼◻◻főnév

hallás (auditio)◼◻◻főnév

próbaéneklés◼◻◻főnév

hangpróba (auditio)◼◻◻főnév

hallóképesség (auditio)főnév

audition [auditioned, auditioned, auditioning, auditions] verb
[UK: ɔː.ˈdɪʃ.n̩]
[US: aˈdɪʃ.n̩]

meghallgat◼◼◻ige

auditive [auditives] noun
[UK: ˈɔːdɪtˌɪv]
[US: ˈɔːdɪtˌɪv]

hallási (auditivus)◼◼◼főnév

auditor [auditors] noun
[UK: ˈɔː.dɪ.tə(r)]
[US: ˈɒ.də.tər]

könyvvizsgáló◼◼◼főnév

auditor◼◼◼főnév

számvevő◼◼◻főnév

12