Engelsk-Polsk ordbok »

hi är på polska

EngelskaPolska
hi

cześć

Hibernation

Sen zimowy

hierarchy

hierarchia

Hieronymus Bosch

Hieronim Bosch

high mountain

wysoka góra

high tide water

maksymalny poziom przypływu

high voltage line

linia wysokiego napięcia

high-rise building

wysokościowiec

high-speed railway

linia superszybkiej koleji

high-speed train

superszybka kolej

higher education

kształcenie na poziomie wyższym

highway

autostrada

hiking trail

szlak turytyczny

Hilbert space

Przestrzeń Hilberta

hill

pagórek

wzgórzen

Himalayas

Himalaje

Hindi

hindi

Hindu Kush

Hindukusz

Hinduism

Hinduizm

Hipparchus

Hipparchos z Nikei

Hippie

Ruch hippisowski

Hippocrates

Hipokrates

Hippocratic Oath

Przysięga Hipokratesa

Hippopotamus

Hipopotam nilowy

hippopotamus

hipopotamm

Hirohito

Hirohito

Hiroshima

Hiroszima

his

jego

swój

Hispaniola

Haiti (wyspa)

Histidine

Histydyna

Histology

Histologia

Histone

Histony

historic centre

centrum historyczne

historical evolution

proces ewolucyjny

historical monument

zabytek

historical research

badania historyczne

historical site

obiekt zabytkowy

Historiography

Historiografia

12

You can find it in:

EngelskaPolska