Engelsk-Italiensk ordbok »

competition betyder på italienska

EngelskaItalienska
competition [competitions] (action of competing)
noun
[UK: ˌkɒm.pə.ˈtɪʃ.n̩]
[US: ˌkɑːm.pə.ˈtɪʃ.n̩]

competizionenoun
{f}

concorrenzanoun
{f}

competition [competitions] (contest for a prize or award)
noun
[UK: ˌkɒm.pə.ˈtɪʃ.n̩]
[US: ˌkɑːm.pə.ˈtɪʃ.n̩]

concorsonoun
{m}

garanoun
{f}