Dutch-Hungarian dictionary » het meaning in Hungarian

DutchHungarian
het (ver)smelten

olvasztás

olvasztás/olvadás

het toekennen van een milieukeur(merk)

ökocímkézés

het uitlenen van documenten

dokumentumkölcsönzés

het uitsterven

kihalás

kihalás (ökológia)

het Vaticaan n

Vatikán

het verloren gaan van biotopen

biotóp veszteség

het (ver)smelten

olvadás

het vervuiler betaalt-principe

a szennyező fizet elv

het vervuiler-betaalt-principe

a közösség fizet elv

het vissen

halászás

het vloeibaar maken

fluidizálás

het voeren van dieren

állatetetés

het voorkomen van de effecten van iets

hatásmegelőzés

het voorkomen van gevaar

veszélyre való felkészülés

het vuren

tüzelés

het wegruimen van slib

tisztítási iszap

het zweten

transzspiráció

heterocyclische verbinding

heterociklikus vegyület

Heteroseksualiteit

Heteroszexualitás

hetzelfde

ugyanaz

ugyanez

ugyanilyen

ugyanolyan

aandoening die met het milieu te maken heeft

környezettel kapcsolatos betegség

achteruitgang van het bos

erdőpusztulás

achteruitgang van het ecosysteem

ökoszisztéma pusztulása

Ark van het Verbond

Frigyláda

bevordering van het zakenleven

ipar és kereskedelem előmozdítása

boete voor schade aan het milieu

környezeti kár büntetése

Breng het wetsvoorstel .

Kérem a számlát.

chemicaliën in het milieu

kémiai anyag a környezetben

classificatie op basis van het grondgebruik

földhasználati osztályozás

de invloed van veranderingen in het klimaat

éghajlati hatás

de kosten van het opwekken van elektriciteit

elektromos energiatermelés költsége

deelname van het publiek

társadalmi részvétel

ecologie van het water

vízi ökológia

Esthetica

Esztétika

esthetica

esztétika

123

You can find it in:

DutchHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies