Dutch-German dictionary »

broederschap meaning in German

DutchGerman
broederschap substantief

die Brüderlichkeit [der Brüderlichkeit; —] Substantiv
f

die Kongregation [der Kongregation; die Kongregationen] Substantiv
f